Welkom bij Mari-Bojang

 Ik ben Mariama Bojang,een eigenzinnig levenscoach/mindfulness cognitieve therapeut die jongeren vanaf de leeftijd van16 en jongvolwassenen graag opweg helpt met persoonlijke ontwikkelingen. Als individu is het belangrijk om persoonlijke leven naar innerlijke waarden te beleven.Het is van belang om vanuit  zelfreflectie  in verbinding te blijven met jezelf en  jouw omgeving. Daarbij hoort ook  leren omgaan met belemmeringen en veranderingen die het leven teweegbrengt.Individueel hebben we te maken met handelingen ,emoties en gedachten.Van tijd tot tijd worden wij teruggeworpen op onszelf, zodat  de juiste keuzes gemaakt kunnen worden;we maken keuzes vanuit zorg, vanuit liefde  wellicht vanuit moed of plicht. Hoe het ook zij,uitzonderlijk heeft iedereen een keuze en de  mogelijkheid om iets van het leven te maken met hulp of zonder hulp.Levenscoach Mariama  Bojang is gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkelingen en innerlijke procesbegeleiding.Wees welkom bij levenscoach praktijk mari-bojang als de tijd aangebroken is om aan jezelf te werken.

 

Deze levenscoach blog is bedoeld voor personen die ondersteuning nodig hebben bij:

  • Communicatie
  • Innerlijk groei
  • Traumaverwerking
  • Emotionele klachten
  • Spiritualiteit & Zingeving
  • Persoonlijke ontwikkelingen
  • Hervinden van innerlijke krachten
  • Individuele veranderingsprocessen

Als jij toe bent aan verborgen schatten van het hart,en je bent bereid jouw leven met kwaliteit en toewijding te willen beleven dan staat je niets in de weg om die stap richting het hart te nemen.Want in aandacht leven is een keuze met morele waarden en deugden. Kunnen werken aan jezelf is een mooi gegeven,moeilijkheden komen en gaan maar jou ware ik mag in vreugde blijven bestaan.