Welkom bij praktijk mari-bojang

 Ik ben Mariama een intuïtieve levenscoach/mindfulness based cognitieve  therapeut.Juli 2013 heb ik besloten om mezelf in de diepte te gooien en heb ik  praktijk mari-bojang opgericht.Zelf ging ik door een lastig tijd van mijn leven, waarbij het van belang was om vanuit  zelfreflectie  in verbinding te blijven met mijzelf en omgeving. Daarbij leerde ik omgaan met belemmeringen en veranderingen die het leven teweegbracht.Wat mij door een moeilijke tijd heen heeft gesleept is zelfkennis,spiritualiteit en zingeving.Individueel hebben we te maken met handelingen emoties en gedachten.Van tijd tot tijd worden wij teruggeworpen op onszelf, zodat  de juiste keuzes gemaakt kunnen worden;we maken keuzes vanuit zorg, vanuit liefde  wellicht vanuit moed of plicht. Hoe het ook zij het leven zit vol uitdagingen, uitzonderlijk heeft iedereen een keuze en de  mogelijkheid om iets van het leven te maken met hulp of zonder hulp.Praktijk mari-bojang biedt zelfhulp coaching progamma's aan dat laagdremplig is.Wat ik als intuïeve levenscoach/mindfulness based cognitieve therapeut doe, is je in verbinding brengen met je ware natuur. Door middel van  meditatieve oefeningen, persoonlijk begeleiding te bieden bij verschillende levensaspecten -bij spiritualiteit en zingeving.Mijn werkwijze is disharmonische karakteristieken ompolen naar harmonieuze karakteristieken.Voorbeelden van disharmonische karakteristieken zijn:

 • Last hebben van onzekere angstige gevoelens
 • last hebben van instabiel onrustig gevoelens
 • emotioneel afhankelijkheid van mensen of bezittingen
 • Last hebben van onderdrukte emoties
 • Gebrek hebben aan zelfvertrouwen/het hebben van weinig eigenwaarde
 • onderdrukking van natuurlijke emotionele behoeften
 • bang om alleen te zijn/een passieve houding hebben
 • last hebben van negatieve gevoelens jegens jezelf en anderen
 • last hebben van onverwerkt verdriet/een depressie doorgaan
 • niet in staat zijn om fouten uit het verleden los te laten
 • gebrek hebben aan eigenliefde/last hebben van emotionele littekens dat huidig lijfstijl beïnvloed
 • Het verlangen om innerlijke stem te negeren/een voortdurende behoefte om te praten bang voor de stilte
 • angst voor zelfexpressie/niet in staat zijn om effectief te communiceren/kortaf en angstig spreken/roddelen
 • vooroordeel hebben jegens mensen en situaties/alleen gericht zijn op intellect en wetenschap
 • geen onderscheid kunnen maken tussen illusies en realiteit
 • onbevredigd gevoel van verlies in het leven/leven in het verleden/het aanhouden van starre geloofssytemen

       Om disharmonsiche karakteristieken om te polen kan ik je van dienst zijn bij:

 • Innerlijk groei
 • Emotionele klachten
 • Spiritualiteit & Zingeving
 • Persoonlijke ontwikkelingen
 • Hervinden van innerlijke krachten
 • Vragen met betrekking over familiale- sociale relaties 

Als jij toe bent aan verborgen schatten van het hart,en je bent bereid het leven met kwaliteit en toewijding te willen beleven dan staat je niets in de weg om die stap richting het hart te nemen.Want in aandacht leven is een keuze met morele waarden en deugden. Kunnen werken aan jezelf is een mooi gegeven,moeilijkheden komen en gaan maar jou ware ik mag in vreugde blijven bestaan.