Keuzes maken en knopen doorhakken

In sommige gevallen kan het best moeilijk zijn om de juiste keuzes te maken.Men kan  in verbeelding een keuze op een wolk plaatsen dat even in gedachten rondzweeft tot dat het neer kan dalen.Op het moment dat het wolkje rondzweeft komen er kleine wolkjes met beslissingen te voorschijn.Dan rest nog de vraag, wat zijn de verantwoordelijkheden en de eventuele consequenties die betrekking hebben met de keuzes die gemaakt kunnen worden?Probeer met een neutrale houding zaken zo nauwkeurig mogelijk te analyseren of  te reconstrueren.Aan de hand van doorlopende stappen komt men uit tot een beslissing en kunnen er knopen doorgehakt worden.Let op luister altijd naar je gevoel! Gaat het bijvoorbeeld om situaties waarbij bedrog een rol speelt dan zal de waarheid altijd naar bovendrijven als men de strijd in kalmte durft aan te gaan.Gaat het om verbindingen in relaties of familiebanden en of vriendschappen?Dan is het belangrijk zaken helder te krijgen door te communiceren en je gevoelens op een waardig manier te uiten met respect voor de tegenpartij.Het leven is een grote speeltuin met ingewikkelde toestanden wat niet altijd even goed begrepen kan worden, mits men geduld opbrengt zullen in een korte-langere termijn wel oplossingen te vinden zijn.Bij twijfel is het van belang om vooral tijd zijn werk te laten doen  zodat er met volle vertrouwen keuzes  gemaakt kunnen worden en of beslissingen.