Taboes

Er heerst te veel taboes in onze levens,een taboesfeer zorgt ervoor dat wij in vrijheid niet onszelf durven of kunnen zijn.Daarbij komt kijken dat er negativiteit in het leven wordt geroepen en zal heersen.Er zullen storingen in menselijk gedrag voorkomen dat niet bepaald aangenaam is.Taboes komt in alle lagen van de bevolking voor want we zijn immers allen mensen.Om taboes te doorbreken is het beste het te erkennen en het bespreekbaar te maken.Er hangt niet voor niets een taboesfeer in huiselijke kringen ,op het werkvloer,of in gemeenschappelijke kringen, daar dient men dan ook voorzichtig en doortastend mee om te gaan.Om aantal voorbeelden aan te geven welke mensen met een taboesfeer te maken kunnen hebben zijn:

  • mensen met narcistische persoonlijkheidsprobleem ,narcistisch ben je niet zomaar het heeft vaak te maken met een familie gen dat invloed heeft op karaktereigenschappen van desbetreffende personen met een narcistische persoonlijkheidsprobleem
  • vaak zeer intelligente individuen hebben te maken met een taboesfeer
  • ook wat men in volksmond een psychopaat noemt dit zijn vaak onopvallende gesloten mensen
  • mensen die een hoogwaardig positie bekleden en menen onaantastbaar te zijn
  • mensen met een onverklaarbaar (ziekelijk) gedrag dit zijn mensen met een masker op hierbij geldt dat ogen boekdelen spreken het ontmaskerd de innerlijke kern van de mens
  • mensen die te kampen hebben met  verslavingen dat kan op vele manieren zich uitdrukken
  • mensen die bepaalde medicamenten gebruiken dat nadelig invloed heeft op het gedrag,dit zijn medicamenten dat bij gebruik menselijke emoties afstompen

Taboes gaan gepaard met:

  • angst,er is geen of nauwelijks sprake van onderlinge communicatie,dominantie,agressie
  • disharmonie,onderdrukking,onbegrip.

Achterliggende gedachten hierbij  zijn dat een mensenleven niet perfect is,mogelijkheden tot veranderingen voor een beter toekomst ligt in eigen  handen.