Zeeën van Emoties

Emoties is de innerlijke menselijke kompas,als je weet hoe je er op kan afstemmen dan zie je vanzelf hoe het leven zich aan je openbaart.Het is namelijk je leidraad om zo veilig mogelijk door het leven te navigeren.Maar wat als je moeite hebt om je af te stemmen? In sommige gevallen ben je emotioneel afgestompt waarbij je niet in staat bent om te voelen.Dit heeft  te maken met negatieve ervaringen geldt ook voor personen die onder invloed zijn van drugs en bij inname van bepaalde medicaties voor psychische stoornissen.Als je onder invloed ben van drugs en je zou graag weer tot jezelf willen komen in contact zijn met je innerlijke kompas,is afkicken van de substantie de enige manier.Als je omgeving bij gebruik van welke substantie dan ook, een grote rol speelt,dan wordt er aangeraden om uit hetzelfde omgeving te vertrekken.Je hebt de ruimte nodig om je distantiëren,wil je grote kans van slagen hebben er is genoeg hulp beschikbaar.Voor personen die lijden aan psychische stoornissen is het belangrijk om samen met hulpverlener te kijken wat de mogelijkheden zijn.Iedereen is uniek..manier van aanpak is divers en benadering van situaties is van persoon tot persoon anders.Uit praktijk ervaring weet ik dat het vinden van een persoonlijke kompas het zwaarste is.De eerste stap is er achter komen wat de persoonlijke toeleidingen zijn dat verstoringen in emoties teweeg heeft gebracht.Tweede stap is erkenning van ieder emotie,zodat men een bewustzijn ontwikkelt dit is een proces dat moeizaam kan verlopen hangt van individu af.Hierna treed het verwerkingsproces op, wederom is deze fase niet makkelijk maar wel bevrijdend.Gaandeweg vind er een heling plaats, men begint op emotioneel gebied stap voor stap meer grip te krijgen. Dat schept een innerlijk vertrouwensband op.Terwijl dit proces gaande is,mag men rekening houden met emotionele schommelingen.

Zie deze afbeelding voor jewant je gaat namelijk door een donkere periode heen,het is fijn om te weten dat er altijd licht aan het einde is..je bent niet alleen! 

 

Vind de sleutel van je hart  ontdek de intentie van het hart daar is liefde