Hoe is levenscoach praktijk mari-bojang ontstaan?

Levenscoach praktijk mari-bojang is ontstaan vanuit een basisbegrip dat het leven niet alleen uit complexiteit bestaat.Het leven is complex maar ook vol van mogelijkheden en mystieke verwonderingen.Waar het omdraait is bewustwording zowel de collectieve als dan wel de persoonlijke.Het leven zelf bestaat uit elementen van verval,geboorte,vreugde,verdriet,kwaad, liefde,macht,zwakte,kracht,licht en donkerte.Al deze elementen zijn onlosmakelijk verbonden met sub elementen dat het levenscyclus draaiend houdt.De ene element kan niet zonder de andere sub element bestaan.Sub elementen zijn manifestaties van natuurlijke levensprocessen die individueel of collectief ontstaan vanuit keuzes principes,waarden,normen en idealen.Mari-Bojang is een levenscoach praktijk dat men graag in verbinding wilt brengen met  natuurlijke levenskrachten en innerlijk groei.Onderlinge diversiteit zoals  cultuur,intelligentie,creativiteit maakt van onze wereld, van onze maatschappij een vruchtbaar geheelheid

Mariama is een ervaringsdeskundig levenscoach dat ondersteuning bied bij:

  • Innerlijke groei
  • Omgaan met emotionele pijn
  • Persoonijke ontwikkelingen
  • Hervinden van innerlijke krachten
  • Individuele veranderingsprocessen

Door wilskracht kunnen alle missende  delen in samensmelting gebracht worden, zodat het op energieniveau gaat stromen,en deel uit gaat maken van het ware persoonlijk  essentie waar creërend vermogen thuis hoort.In het dagelijkse leven bied diverse trainingsmethodes structuur en brengt het eenvoudig diepgang aan, dat resulteert naar een verstevigd verankerd leidraad.Ontwikkelingsprocessen worden met waardige inlevingsvermogen ondersteunt daar waar het werkelijk nodig is.