jongeren/jongvolwassen persoonlijkheidstraining

Een doorgroei maken van jong, naar een volwassen leven is best lastig als je niet weet welke richting je het beste op kan.Er zijn zoveel keuzes en mogelijkheden dat het moeilijk kan maken,om te weten wat bij je past.Het heeft tijd nodig om alles weldoordacht te kunnen onderzoeken,zodat met een goed gevoel de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.Ook heeft een omgeving invloed op het individuele groei.Jongeren die door invloeden van sociale media (maatschappelijke druk)  niet goed weten wat zij nou echt willen en of kunnen,biedt een persoonlijkheidstraining  uitkomst op dit gebied.Persoonlijkheidstraining is tevens ook gericht op jongeren en jongvolwassenen met een alcohol of een drugs probleem.

Op basis van een individuele screening wordt er gekeken naar:

 • Het verleden 
 • Het heden
 • Het toekomst

Als deze basispunten helder zijn ,dan wordt er balans opgemaakt om vervolgens aan de slag te gaan.

Jongvolwassenen die opweg zijn naar zelfstandigheid kunnen baat hebben op een persoonlijkheidstraining:

Als er sprake is van onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen/Problemen met drugs en alcohol

Voor als er moeilijkheden ontstaan betreft financiële kwesties

Het kan ook zo zijn dat het lastig is om met beide benen op de grond te blijven

Als er meer tijd nodig is om eigen identiteit te bepalen en te vormen

Leren om grenzen te stellen,zodat coachee dichtbij zichzelf blijft

Wat zijn de behaalde resultaten na het volgen van een persoonlijkheidstraining?

 • Zelfvertrouwen hebben op basis van creërende vermogens
 • Je weet vanuit innerlijke waarde keuzes te maken
 • Je bent in staat om vanuit diverse invalshoeken gewenste doelen te bereiken
 • Er vindt een bewustwordingsproces plaats op het gebied van persoonlijkheidsontwikkelingen, identiteit-karaktereigenschappen en kwaliteiten
 • Je zal het leven met een open houding tegemoet treden door grenzen te stellen,gaat met gemak om met veranderingen en weet structuur aan te houden op basis van persoonlijke morele waarden

Welke ondersteuningsvorm kan van mij als levenscoach verwacht worden?

 • Online trainingen
 • Mind and body awareness trainingen
 • Op basis van individuele fases word er gericht persoonlijkheidstrainingen opgesteld