Tijdsduur sessies/trajecten

Tijdsduur coachtrajecten

Men krijgt sessies aangereikt dat aansluit op diens situatie dat wat van toepassing is. Alle sessies zijn te combineren hierdoor wordt flexibiliteit in stand gehouden en te allen tijde gewaarborgd.Indien langer tijdsduur gewenst is, dan zijn daar mogelijkheden voor. In verband met planning graag van tevoren aangeven.

Het is de bedoeling dat men  oefeningen zo intensief mogelijk uitoefenen. Duur van gevolgde trajecten en is van tevoren niet te bepalen kan dusdanig niet vastgesteld worden. Men dient rekening te houden met levensprocessen. Er word een samenwerkingsverband aangegaan met mij als deskundig dienstverlener,wederzijds inzetbaarheid word op prijgesteld in plaats van passiviteit(traagheid)zodat er progressie plaats zal vinden. Elk gezin, persoon komt in haar/of zijn recht op eigen ontwikkelingstempo.