21 Dagen meditatie & zingeving oefeningen

Als meditatie beoefenaar word je geleid naar een bewustwordingsproces dat ongekend uitnodigd om van tijd tot tijd naar binnen te keren,om even binnen in jezelf stil te zijn.Het  proces van stilte bevordert de innerlijke zelf om in alle rust tot uiting te  komen,tijdens het mediteren open je een kanaal dat in verbinding is met je hart(intuïtie)en je denkvermogen.Wat het op gang brengt is focus, zelfreflectie,innerlijke rust en vertrouwen op datgeen wat jij als individu nodig hebt om voor te leven.Omdat je met verleidingen van het aardse leven te maken hebt,word je continu op de proef gesteld het vergt discipline en doorzettingsvermogen om in verbinding te blijven met jouw innerlijke gevoelsleven.De dualiteit tussen sterke denkvermogens(wilskracht) en de menselijk minder sterke eigenschappen is waarlijk in tweestrijd, dat door middel van meditatieve oefeningen in balans gebracht kan worden, ondanks  alledaagse hectiek stelt het je in staat om te allen tijde krachtig in je schoenen te blijven staan.Als mens zijnde word je blootgesteld aan verleidingen twijfels en angst,er is geen plaats noch tijd om in verbinding te zijn met je  innerlijk belevingen, daar zorgt onze materiële wereld wel voor.Het zelf het startpunt  kent geen materiële beperkingen, zogezegd reikt het hogere zelf naar het oneindige zo ver daar waar de horizon zich uitstrekt.Op een bijzondere wijze maak je via meditatie en stilte kennis,met al datgeen waar het leven om draait.

                                                                                    

        Er wordt vanuit 3 basisbehoeften gemediteerd

 1. Leren loslaten(is bedoeld om hetgeen uit het verleden los te laten) Zodat er ruimte ontstaat voor acceptatie en aanvaarding.

 2. Leren focussen(bedoeld om bewust vanuit  je intenties te navigeren) Zodat veranderingen moeiteloos doorstaan kunnen worden.

 3. Zintuigelijke innerlijke bewustwording(bedoeld om objectief te leren waarnemen)Men leert zonder oordeel situaties te waarnemen.

      De basisbehoeften kunnen verdeeld worden in 2 uitgangspunten.

    Uitgangspunten vertegenwoordigen de disharmonische onevenwichtigen karakteristieken dat zich uit  op lichamelijke onwel en emotioneel disbalans.

     Lichamelijke onwel is last hebben van darmklachten -  hoofdpijnklachten - ademhalingsproblemen-problemen hebben met het imuunsysteem-mentale klachten zelfde gedachten blijven herhalen.

    Bij emotioneel disbalans heeft men last van overdreven jaloersheid - depressie- angst voor zelfexpressie- zelfbeperkende gedrag vertonen-last hebben onbevredigd gevoel- apatische starheid.

     Door meditatieve beoefeningen in combinatie met coaching en lijfstijl trainingen wordt er intensief gewerkt om harmonieuze evenwichtige karakteristieken  te herstellen.

    Meditatieve werkvormen bij levenscoach praktijk mari-bojang:

 • Tijd nemen voor stilte ademhalingsoefeningen

 • Geleide meditatie oefening voor het ervaren van innerlijke rust en zelfreflectie

 • Hartcoherentie ademhalingsoefening(hierbij wordt gewerkt met een app of een meditatieve object dat concentratievermogen versterkt).Het is een effectief hulpmiddel voor personen die moeite hebben zich te kunnen concentreren bij ademhalingsoefeningen of bij het aannemen van een ontspannend houding

 • Meditatieve oefeningen worden in twee hoofdvormen beoefend zowel de bewuste ademhaling dan wel het lichamelijke hoofdvorm

Meditatie oefeningen worden 21 dagen lang beoefend.21 dagen meditatie zingeving oefeningen zorgt voor  geestelijke en lichamelijke vitaliteit.Dagelijks wordt er  contact met elkaar gehouden,zodat de ontwikkelingen besproken kunnen worden. 

Wat zijn de resultaten die door meditatie trainingen behaald worden?

 • Emotioneel in evenwicht zijn
 •  Innerlijke groeiproces(dat inzichten verschaft)
 • Geestelijke helderheid waar men op innerlijke kalmte kan berusten
 • Gezondheid op geestelijk vlak - fysiek goed in je vel zitten - mentaal bewust het dagelijkse leven beleven