Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van coachsessies en of coachtrajecten gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Geheimhouding

Bij levenscoach praktijk mari-bojang is zwijgplicht geldig.Levenscoach praktijk mari-bojang verstrekt aan derden geen vertrouwelijk informatie.De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijk bepaling of een rechtelijke uitspraak,dat levenscoach praktijk mari-bojang verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Persoonsgegevens & privacy

Bij praktijk mari-bojang worden vertrouwelijke gegevens volgens richtlijnen in de Wet Bescherming  Persoonsgegevens gehandhaafd.

Aansprakelijkheid

Jongeren tot 18 jaar worden alleen met toestemming van ouders of gerechtigde verzorgers een coaching samenwerkingsverband aangegaan.

Praktijk Mari-Bojang is bij coachtrajecten niet aansprakelijk voor schade die zich  eventueel mogen voordoen bij coachsessies.

Resultaat coachtrajecten

Coachee kan  nimmer aanspraak maken op resultaat coachtrajecten door mij als onderstaand genoemd levenscoach.Alle eventuele nadelige gevolgen voortvoeiende uit het achterhouden van relevante informatie dat coachtrajecten belemmert,is coachee daar zelf verantwoordelijk voor.Van Coachee wordt volledig openheid en inzetbaarheid verwacht zodat samenwerkingsverband niet verstoord raakt.

 

Afmelding

Afspraken dienen in  48 uur van tevoren afgemeld te worden.

 

Goede doelen

Levenscoach praktijk mari- bojang is een sociaal maatschappelijk betrokken coachingspraktijk.