Leren loslaten en 't doorvoeren van veranderingen

Bij het doorvoeren van veranderingen gaat er een heel ontwikkelingsproces aan vooraf.Eerst kan er gekeken worden welke veranderingen in wat voor situaties tot stand gebracht kunnen(moeten)worden.Dan kan zijn op het gebied van gewoontes.Denk aan overmatig roken,eten,overmatig nuttigen van alcoholische dranken,koopverslaving kortom aardse geneugten.Of op het gebied van emotionele verbindingen,denk aan liefdesrelaties(niet de juiste partner keuze)verstoorde familiebanden of te maken hebben met sociale problemen.Kort samengevat als het op loslaten neerkomt dient men te kijken naar de kern van het probleem.Men kan eindeloos erover praten en of beperkende gedrag willen afleren,zolang men niet leert los te laten en zonder angst gezonde veranderingen doorvoert.Blijven er verhinderingen plaatsvinden in emoties ,gebeurtenissen en gewoontes.In de meeste gevallen als men hierbij hulp krijgt dan wordt er vaak standaard indicatieprotocollen aangehouden,zonder dat (vanuit onwetenheid) gekeken wordt naar individuen zelf, geen één mens is namelijk hetzelfde.En zo blijft men in het algemeen hangen in een vicieuze cirkel dat in werkelijkheid niet nodig is.Met de juiste ondersteuningsvorm kunnen blokkades die het individuele leven belemmeren zorgvuldig verwijderd worden.