Het verschil tussen eenzaamheid en alleen jezelf zijn

Eenzaamheid houdt in dat men het moeilijk vindt om alleen in gezelschap te zijn,iedereen maakt in zekere zin eenzaamheid mee.Het maakt niet uit of je een welbewogen sociaal leven leidt of dat je samen met een partner leeft,dat je een leuk huisdier hebt of dat je deel uit maakt van een gezin iedereen heeft dat moment van eenzaamheid ooit weleens ervaren.Wat er gezegd wordt is dat wij mensen een sociaal leven zouden moeten hebben om eenzaamheid te voorkomen dat wij omgang met anderen nodig hebben.Daar zijn we tot zekere mate mee eens, maar wat er niet  vermeldt wordt is alleen op jezelf zijn helemaal niet erg is.Sterker nog het is voor de geestelijk groei noodzakelijk om eens in de zoveel tijd even op jezelf te zijn.Op zulke momenten leer je wat zelfreflectie is,plus is het geen last maar creëert men tijd voor zichzelf wat van toegevoegde waarde is.Je bent alleen geboren(tenzij je een tweeling of een meerling bent.. dat terzijde) ooit verlaat je het leven ook alleen.. tuurlijk zijn er uitzonderingen komt alleen niet zo vaak voor. Daarom is het belangrijk dat men begrijpt dat alleen jezelf zijn een heel natuurlijk bijzaak is,dat deel uitmaakt van een levenscyclus. Op momenten dat je op jezelf bent en er is een gevoel van eenzaamheid aanwezig probeer stil te staan waar dat gevoel vandaan komt om vervolgens actief er iets aan te doen voor dat het van kwaad tot erger word.Zelfzorg is nummer 1 om de situatie onder controle te houden, dat wilt zeggen dat geestelijk en emotioneel gesteldheid prioriteit heeft,innerlijk willen opknappen is het eerste waar de volle aandacht opgericht zou moeten zijn.De eerste stap is,om op zoek te gaan naar wat je tegenhoudt om echt gelukkig met jezelf te zijn  daarnaast kijk je wat jou echt gelukkig maakt!