Waar staat praktijk mari-bojang voor?

 Praktijk mari-bojang staat voor dat het leven niet alleen uit complexiteit bestaat.Het leven is complex maar ook vol van mogelijkheden en mystieke verwonderingen.Waar het omdraait is bewustwording zowel het collectieve als dan wel de persoonlijke bewustwording.Het leven zelf bestaat uit elementen van verval,geboorte,vreugde,verdriet,kwaad, liefde,macht,zwakte,kracht,licht en donkerte.Al deze elementen zijn onlosmakelijk verbonden met sub elementen dat het levenscyclus draaiend houdt.De ene element kan niet zonder het andere sub element bestaan.Sub elementen zijn manifestaties van natuurlijke levensprocessen die individueel of collectief ontstaan vanuit keuzes,principes,waarden,normen en idealen.Mari-Bojang is een levenscoach praktijk dat men  in verbinding wilt brengen met  natuurlijke levenskrachten en innerlijk groei.Onderlinge diversiteit zoals  cultuur,intelligentie,creativiteit maakt van onze wereld, van onze maatschappij een vruchtbaar geheelheid.Het millenium tijdperk vraagt om moed en schreeuwt uit naar veranderingen die ten goede zal vallen voor onze hele bestaan hier op Aarde.Wij bij praktijk Mari Bojang willen bijdragen aan deze immense verandering, hoe doen wij dat? Door ons hart te openen naar al wat leeft ,door ons via het hart te verbinden met al dat leeft.

Mariama is een ervaringsdeskundig levenscoach dat ondersteuning biedt bij:

  • Innerlijke groei
  • Omgaan met emotionele pijn
  • Persoonijke ontwikkelingen
  • Hervinden van innerlijke krachten
  • Individuele collectieve veranderingsprocessen

Door wilskracht kunnen alle missende  delen in samensmelting gebracht worden, zodat het op energieniveau gaat stromen,en deel uit gaat maken van het ware persoonlijk  essentie waar creërend vermogen thuis hoort.In het dagelijkse leven biedt diverse trainingsmethodes structuur en brengt het eenvoudig diepgang aan, dat resulteert naar een verstevigd verankerd leidraad.Ontwikkelingsprocessen worden met waardige inlevingsvermogen ondersteunt daar waar het werkelijk nodig is.