Werkwijze

Mijn werkwijze is  motiverend begeleiden.Doelmatig bied ik intensieve ondersteuning vanuit drie basisprincipes.Dat is met elkaar verbinden,bewustwording en groei aan  innerlijke mentale krachten.Met gebruikmaking van tastbare tools dat effectief beperkende gedrag en denkpatroon doorbreekt.Meditatieve oefeningen zorgen voor een zichtbaar stabiel  ontwikkeling.Persoonlijk doelstellingen worden helder en  tastbaar.

                                                                                                                   

Als levenscoach ben ik er stellig van overtuigd dat vanuit een onuitputtelijk levensbron dat wilskracht genoemd wordt;persoonlijk problemen,uitzichtloze situaties en angsten overwonnen kunnen worden waardoor het onmogelijke toch mogelijk blijkt.Mijn specialisatie is gericht op innerlijk ontwikkelingsprocessen,de leeftijdsdoelgroepen zijn vanaf 6 tot de 27ste levensjaar. Coachingsdoelen zijn breed inzetbaar met betrekkingen op levensverbonden factoren zoals:

 • Communicatie

 • Veranderingsprocessen

 • Emotionele ontwikkelingen

 • Leefstijl-Spiritualiteit & Zingeving

 • Persoonlijke creërende vermogens

Het is een waardevolle taak om men op cruciale levensmomenten met een gezonde dosis bemoediging in alle oprechtheid te mogen ondersteunen.Mijn werkterrein is online op locatie en vanuit de praktijkruimte.

Op welke gebieden zijn de coachingsmethodieken toepasbaar?Dit is op 7 levensgebieden met daarbij horende kenmerken:

 • op overlevings gebied  de kenmerken zijn, hoe te handelen-veilig kunnen voelen

 • op emotionele levensgebied  de kenmerken zijn,emoties - relaties- plezier hebben- creatieve vermogens

 • op energetische levensgebied de kenmerken zijn, kracht - het hebben van eigenwaarde -persoonlijke wilskracht 

 • op universele levensgebied de kenmerken zijn,liefde kunnen tonen en voelen- het hebben van compassie

 • op intuïtieve levensgebied de kenmerken zijn,zelfexpressie-innerlijke stem- duidelijke communicatie

 • op bewustzijns levensgebied de kenmerken zijn, visie- spiritueel bewustzijn- het denkvermogen

 • op levensgebied begrip de kenmerken zijn, pure bewustwording - kosmische bewustzijn

Op al deze levensgebieden kunnen disharmonische storingen plaatsvinden.sommige storingen kunnen zich zodanig ontwikkelingen dat het dagelijkse functioneren aardig in de weg zit.Het is dan ook belangrijk om disharmonische verstoringen te leren doorgronden.Hetzij leren om stapgewijs te handelen.Hetzij  leren omgaan met veranderingen zodat vernieuwingen geruime kans krijgt om zich door te zetten.Hetzij leren hoe beroep te kunnen doen op innerlijke krachten om alles uit het leven te halen wat eruit te halen valt.

Welke ondersteuningsvorm kun je van mij  verwachten?

 • Begeleiding bij mindfulness trainingen

 • Coachingsgesprekken

 • Begeleiding bij  coaching activiteiten

 Er is op maat persoonsverbonden oefeningen en training beschikbaar.Tevens wordt per email,post,whatsapp berichten kosteloos extra ondersteuning aangeboden.